Imprimare Email

Încărcări şi specificaţii tehnice

    Încărcările de referinţă depind de aplicaţiile la care sunt utilizate sistemele de fixare Lindapter. Ele sunt menţionate pentru şuruburi gr.8.8, dacă nu există altă specificaţie de material. Încărcările precizate de Lindapter au fost obţinute în urma testelor complete, desfăşurate. Dacă întâmpinaţi probleme în alegerea corectă a sistemelor de fixare Lindapter, pentru proiectul sau aplicaţia dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi.

Solicitare la întindere
Încărcări şi specificaţii tehnice    În cazul aplicaţiilor în care apar solicitări la întindere, încărcarea transmite o forţă paralelă cu axa şurubului, determinând o încărcare în punctele de contact cu sistemul(ele) de fixare Lindapter. Se iau în calcul încărcările maxim admise ale forţei de întindere pentru diverse tipodimensiuni ale elementelor de asamblare.
Solicitări combinate
Încărcări şi specificaţii tehnice    Când ansamblul de îmbinări este supus la mai multe solicitări, este necesar să se calculeze forţele rezultante pentru a se stabili cu precizie alegerea corectă a sistemului(lor) de fixare Lindapter şi a elementelor de asamblare necesare.
Solicitare la forţă tăietoare
Încărcări şi specificaţii tehnice    În acest caz, forţa este aplicată perpendicular pe axa şurubului. Punctul la care apare lunecarea depinde de gradul de rugozitate şi specificaţiile profilelor metalice, de protecţia anticorozivă a sistemelor de fixare Lindapter şi de materialul din care sunt executate elementele de asamblare utilizate. Lunecarea este definită pentru o încărcare constantă la care mişcarea relativă dintre îmbinări depăşeşte 0,1mm.
Solicitare la compresiune
Încărcări şi specificaţii tehnice    Forţa este aplicată direct pe profilul metalic suport, de unde rezultă încărcări reduse pe sistemele de fixare Lindapter. În cazul în care se creează un spaţiu între suprafeţele profilelor metalice îmbinate trebuie luată în considerare rezistenţa plăcii de poziţie (localizare).
Solicitare la forfecare
Încărcări şi specificaţii tehnice    Încărcările maxim admise pe îmbinări sunt determinate de tipodimensiunile (diametrul) şi materialul (grupa) din care sunt executate elementele de asamblare utilizate, pentru că forţa este aplicată de-a lungul secţiunii elementelor de asamblare. Este recomandat să se facă referire la specificaţiile tehnice ale producătorului de elemente de asamblare sau la codul de produs din partea proiectantului de structuri metalice pentru a stabili încărcarea maxim admisă pentru îmbinări.
Momentul de strângere
Încărcări şi specificaţii tehnice    Valorile recomandate ale momentului de strângere menţionate pentru fiecare dintre sistemele de fixare Lindapter, trebuie să fie aplicate pentru a se respecta încărcările maxim admise. Orice reducere a momentului de strângere aplicat nu este recomandată, deoarece va diminua încărcările maxim admise.
 
Piete de desfacere

Aplicaţii Lindapter


Tower Bridge, Londra


Stadionul Wembley, Londra


Platformă marină, Marea Nordului


BMW World, München


Teatrul Naţional, Beijing

Mai multe aplicaţii